Actievoerders tegen prijsverhogingen De Ster trotseren stormweer

Een twintigtal actievoerders tegen de prijsverhogingen op het recreatiedomein De Ster trotseerden zondag het stormweer. Met enkele borden en flyers posteerden ze zich aan de ingang van het provinciaal domein om de druk op het provinciebestuur hoog te houden. PVDA gemeenteraadslid Jef Maes verduidelijkt: “Dit is één van de weinige stukjes natuur in Sint-Niklaas waar mensen kunnen wandelen en sporten. Een laagdrempelige toegangsprijs is dan ook nodig, zeker voor de gezinnen. De provincieraad heeft nu wel beslist dat er opnieuw een gezinsabonnement komt, maar hoeveel het gaat kosten is nog niet duidelijk. Met de PVDA dringen we aan om de tarieven te behouden op niveau van 2021.”

Ook de initiatiefneemsters van de facebookgroep “Eerlijke behandeling voor de Ster” sloten zich aan bij de actie: “Alle andere provinciale domeinen zijn gratis toegankelijk. Als inwoners van Sint-Niklaas betalen wij provinciale belastingen. Dan is het toch onbegrijpelijk dat de tarieven op de Ster zo hoog worden opgetrokken.”

De weinige wandelaars en sporters die de regen trotseerden, waren het helemaal eens met de actie. “Voor mij is het ofwel geen prijsverhoging, ofwel geen abonnement,” reageerde een sporter die de actievoerders veel succes wenste. De groep voetballers die de kat de bel hebben aangebonden steunt de actie ook volop. John Van Mieghem: “Wij voetballen hier al vele jaren. Nu willen ze ons hier wegpesten. Onze doeltjes zijn weggenomen. Nu worden zelfs de vuilbakken die we gebruiken als doelpalen vastgezet, zodat we die niet meer kunnen verplaatsen. Wij willen hierover in gesprek gaan met de directie, maar die weigert dat.”

De actievoerders hielden er de sfeer in met het zingen van enkele liederen: “Op de Ster, op de ster, Daar hebben z’ons ook bij ons sigaar - ’t Is voor alles te betalen - Waar moeten wij dat allemaal halen”

Jef Maes (PVDA) sloot de actie af met een korte toelichting: “We wilden deze actie toch laten doorgaan want de bespreking van de tarieven staat opnieuw op de agenda van de provincieraad op 26 februari. De Ster is een belangrijk domein voor ontspanning en recreatie in Sint-Niklaas en moet laagdrempelig toegankelijk blijven voor iedereen. De Ster is het enige provinciale domein waarvoor inkom moet betaald worden. Met deze actie willen wij druk zetten op het provinciebestuur om ALLE prijsverhogingen ongedaan te maken en de Ster laagdrempelig, sociaal en democratisch te houden.”