Stadsbestuur Sint-Niklaas stuurt 220 deurwaarders per maand uit

Uit een schriftelijke vraag van PVDA blijkt dat het stadsbestuur gemiddeld jaarlijks 2.647 keer een deurwaarder uitstuurt. Dat komt neer op 220 keer per maand of 10 keer per werkdag. Gemeenteraadslid Chris Wauman vraagt zich af waarom dit nodig is en stelt zelf 2 alternatieven voor: altijd persoonlijk contact opnemen met de betrokkene en het hanteren van een ondergrens waaronder het stadsbestuur überhaupt geen deurwaardersexploot uitstuurt.

Uit cijfers die PVDA opvroeg1 blijkt dat

· Bij het OCMW slechts bij 0.2% van alle facturen een deurwaarder aan te pas komt

· Bij de stad Sint-Niklaas is het echter 4,5% of gemiddeld jaarlijks 2.647 keer (ofwel 220 per maand, of 10 per werkdag).

Gemeenteraadslid Chris Wauman: “220 deurwaarders per maand is gigantisch veel, zeker in vergelijking met het gebruik van deurwaarders door het OCMW. Wij vragen ons af of dit altijd nodig is en of een meer sociale aanpak niet meer loont en minder de kas van de schuldindustrie spekt.”

“Zo kregen we een bericht over een geval van een mevrouw die voor een achterstallig bedrag van 1,5€ voor de betaling van de kinderopvang een deurwaardersexploot heeft ontvangen. De mevrouw in kwestie betwistte de vordering en baseerde zich daarvoor op een echtscheidingsvonnis dat bepaalt dat haar ex 3/4de van alle onkosten op zich dient te nemen. Waarom stuurt de stad een deurwaarder voor zo'n futiel bedrag? Dat is toch absurd.” Via de advocaat van het slachtoffer vernam PVDA dat er meerdere mensen in dit geval zijn, eveneens voor kleine bedragen.

Het is duidelijk dat de vordering van de gerechtsdeurwaarder in opdracht van de stad Sint-Niklaas niet proportioneel is ten opzichte van de achterstallige betaling. Mensen met schulden moeten gemiddeld het drievoud van hun originele schulden terugbetalen. Dat berekende de voormalige vrederechter Jan Nolf. Twee derde daarvan gaat naar de kosten voor deurwaarders en advocaten. Op deze manier duwt u mensen in de armoede en moeten zo’n mensen gaan aankloppen bij het OCMW waardoor u langs die kant de stad weer op kosten jaagt. En niet onbelangrijk, zo’n deurwaarderexploot jaagt niet alleen de burgers op kosten, er zijn ook administratiekosten langs de kant van de stad.

Daarom lanceert PVDA op de volgende gemeenteraad twee voorstellen:

1. Vooraleer er een deurwaardersexploot wordt uitgestuurd, moet er eerst contact worden gezocht met de betrokkene, hetzij telefonisch, hetzij door een persoonlijk gesprek, zodat duidelijk wordt of de betrokkene onwillig is dan wel niet over voldoende middelen beschikt om de achterstallige factuur te betalen en of er geen andere oplossingen zijn. Indien het een symptoom is van andere problemen kan meteen een sociaal werker worden ingeschakeld, zodat erger wordt voorkomen.

2. De stad een ondergrens hanteert van een bedrag waaronder men überhaupt geen deurwaardersexploot uitstuurt omdat het sop de kool niet waard is en de kosten buiten alle proporties zouden zijn.

Chris Wauman: “Het lijkt ons niet direct nuttig om mensen onnodig op kosten te jagen. Ons lijkt enig begrip en een sociale reflex voor iedereen veel zinvoller dan het uitsturen van zo’n 220 deurwaarders per maand.”

1 Annex: Schriftelijke vraag over het innen van achterstallige facturen door stad Sint-Niklaas en OCMW