PVDA hekelt uitverkoop van de stad: “Sinbad verkopen om dure prestigeprojecten te financieren is ongehoord.”

Om de meerjarenbegroting te laten kloppen, kondigt het stadsbestuur aan dat ze volgend jaar het SINBAD wil verkopen. Raming 5,1 miljoen euro. PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman noemt deze uitverkoop ongehoord. “Dit ligt in de lijn van wat het stadsbestuur al jaren doet: de stadseigendommen uitverkopen om prestigeprojecten te financieren. Het SINBAD ligt op zo’n cruciale plek dat dit terrein en het gebouw eigendom moet blijven van de stad. Met de verkoop legt het huidige stadsbestuur een hypotheek op alle mogelijke toekomstige plannen op die plaats en speelt ze helemaal in de kaart van grote projectontwikkelaars.”  

Met de toenemende energieprijzen staan de financies van elke gemeente onder druk. Zo ook in Sint-Niklaas. Twee jaar geleden waarschuwde de PVDA al voor het roekeloze financiële beleid dat het stadsbestuur voert: 12 miljoen voor een nieuwe stadhuis, 20 miljoen voor de vernieuwing van de Grote Markt, 15 miljoen voor een nieuwe bibliotheek. Tegelijk moeten we het sociale beleid met een vergrootglas gaan zoeken, terwijl de armoede in de stad toeneemt, woningen onbetaalbaar worden en de wachtlijst voor een sociale woning jaarlijks aangroeit. De extra uitgaven werden vorig jaar al ten dele betaald met de uitverkoop van verschillende gebouwen van de stad, in totaal goed voor om en bij de 8 miljoen euro. Vorig jaar haalde het stadsbestuur dezelfde truuk uit de schuif: om de meerkost van de nieuwe bibliotheek binnen de begroting te houden werd de verkoop van de huidige Bibliotheek en het Huis van het Kind plots mee in de begroting opgenomen voor een bedrag van ruim 5 miljoen euro. Nu doet het stadsbestuur hetzelfde met het SINBAD: om de toenemende energie- en personeelskosten te financieren verkoopt men deze parel ook uit aan de privé. Hiermee speelt het stadsbestuur helemaal in de kaart van grote private projectontwikkelaars die snel met winstgevende projecten zullen komen aandraven.  

De PVDA is altijd voorstander geweest van het behoud van het SINBAD als zwembad en blijft daarvoor strijden. Maar zelfs met een andere functie ligt dit gebouw en liggen deze terreinen zo centraal in de stad dat dit tal van mogelijkheden biedt voor nieuwe publieke ontwikkelingen. Dat kan alleen als het SINBAD eigendom blijft van de stad.  

PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman: “Waarom past het stadsbestuur zijn plannen niet aan aan de nieuwe realiteit? Waarom blijft het stadsbestuur kiezen om zijn prestigeprojecten nog binnen deze legislatuur te realiseren? Zou het een ramp zijn voor de stad om de nieuwe bibliotheek uit te stellen of om de vernieuwing van de markt bescheidener aan te pakken? Terwijl iedereen de buikriem moet aantrekken en de armoede stijgt, blijft het stadsbestuur het geld uitgeven voor prestigeprojecten en creëert ze meer ongelijkheid.”  

De PVDA zal op de gemeenteraad pleiten voor een verantwoord financieel beleid met prioriteit voor de sociale noden van de bevolking.