850 handtekeningen om armoede ernstig aan te pakken.

Vandaag overhandigde een delegatie van de PVDA Sint-Niklaas meer dan 850 petitiekaartjes aan schepen Sofie Heyrman (welzijn) met de vraag aan het stadsbestuur om de armoede in de stad ernstig aan te pakken. Hiermee wil de PVDA haar voorstellen kracht bij zetten: betaalbaar wonen door 1000 nieuwe sociale woningen te bouwen, en recht op water voor iedereen. Heel wat stadsgenoten zijn bekommerd om de gestegen armoede in de stad. De PVDA ziet in het nieuwe beleidsplan geen ommekeer.

Gemeenteraadslid Jef Maes: "De armoede in onze stad blijft toenemen en we krijgen van het nieuwe stadsbestuur geen enkel signaal dat ze dit ernstig willen aanpakken. Je kan geen mooie stad uitbouwen terwijl 1 kind op 5 opgroeit in armoede. Het mag niet van de dikte van je portemonnee afhangen of je mee kan in onze stad."

Betaalbare woningen zijn daarbij erg belangrijk. De wachtlijst voor een sociale woning wordt steeds langer. We zitten ver beneden het Vlaamse gemiddelde: 6% terwijl het gemiddelde op 9% ligt in Vlaanderen. Dat Vlaamse gemiddelde wil het bestuur halen in ...2035! Binnen 16 jaar, drie legislaturen verder. Jef Maes: "Waarom wil het bestuur geen cijfer geven over hoeveel sociale woningen ze in deze legislatuur gaat bouwen? Wij pleiten voor 1000 nieuwe sociale woningen de komende 6 jaar. Die zijn nodig om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen."

Ook de energiekosten swingen de pan uit. De laatste jaren is de waterprijs de hoogte in geschoten. Terwijl een gemiddeld gezin in 2010 nog 100 euro per jaar betaalde voor het stromend water, was dat vorig jaar 400 euro. De waterprijs zelf is niet zo zeer gestegen, wel de taksen die we betalen voor de riolering en de waterzuivering. Als gevolg daarvan hebben steeds meer mensen moeite om de waterfactuur te betalen. Als de stad de gemeentelijke saneringstoeslag vermindert en uit de algemene inkomsten haalt dan maakt dat voor de minst kapitaalkrachtigen een groot verschil. Het stadsbestuur kan dus wel degelijk het verschil maken, want recht op water is een grondrecht voor iedereen. De PVDA formuleert trouwens nog meer voorstellen om het recht op water te garanderen. Gratis douchemogelijkheid voor kansarmen bijvoorbeeld. Het bestond vroeger, in het zwembad, maar dat is afgeschaft. Het creëren van een steunfonds waaruit kan geput worden bij betalingsmoeilijkheden. Enz... De PVDA wil met deze petitie deze constructieve voorstellen kracht bij zetten en zal daar de komende maanden nog verder op terug komen.

Shawna en Bianca, twee moeders met een gezin in armoede getuigden over hun situatie. Bianca: Er zijn heel wat gezinnen die in armoede leven. Net als mijn gezin. Velen krijgen een bestaansminimum van 1.200 euro en daar moet we onze vaste kosten, 880 euro van betalen. Dan hebben we de schoolfacturen en de dagelijkse kosten zoals eten, drinken, hygiëne en dokterskosten nog niet mee gerekend.” Shawna: “In maart was er een schoolfeest van mijn oudste dochter. Wij hadden hiervoor 30 euro bijeen gespaard. Twee dagen voor het feest besloot mijn budgetbeheerder om hier een factuur van te betalen. Daardoor schoot er slechts 5 euro over. Gelukkig heeft een andere ouder ons 5 euro kunnen lenen zodat we toch nog een drankkaart konden kopen.”

PVDA gemeenteraadslid Jef Maes gaat op de eerstkomende vergadering van de gemeenteraad trouwens pleiten voor een verbod op het afsluiten van water. Een vraag die armoedeorganisaties al lang naar voren schuiven. Gezinnen afsluiten van water schept leefsituaties waarbij mensen terugvallen op overlevingsstrategieën om te voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften. Het werkt sociaal isolement in de hand en ontneemt hen de kracht om de situatie te veranderen. Volledige afsluiting gaat volledig voorbij aan het (grondwettelijk) recht op nutsvoorzieningen. Een vraag die de PVDA met deze petitie kracht wil bij zetten. Het gebeurt niet elke dag dat een petitie met meer dan 850 mensen wordt ingezameld in Sint-Niklaas. Het toont aan dat een groot deel van de bevolking dit punt ondersteunt.