Van asbesthoofdstad naar asbestveilige stad, het 10-puntenplan van PVDA

Nu de Bestendige Deputatie de procedure in gang heeft gezet tot opheffing van de milieuvergunning van het asbeststort van SVK, lijkt het voor de PVDA Sint-Niklaas hèt moment om vooruit te kijken. Onze stad heeft lang genoeg de stempel van "Asbesthoofdstad van Vlaanderen" gedragen. Daarom heeft de PVDA een gedetailleerd 10-puntenplan uitgewerkt om Sint-Niklaas tegen 2024 om te vormen tot de eerste Asbestveilige Stad van Vlaanderen. Dit plan is gebaseerd op de kennis die we de voorbije maanden hebben opgebouwd via contacten met tal van specialisten.

De PVDA maakt vandaag, 29 november, het 10-puntenplan ook over aan het College van Burgemeester en Schepenen. Wij hopen spoedig een positief antwoord te mogen ontvangen. Achter het tijdperk van ontkenning en minimaliseren moet dringend een punt gezet worden. Een plan op maat van de grootte van het probleem is noodzakelijk. Met dit ambitieuze 10-puntenplan willen we een voorzet geven tot het debat hierover in de stad.

10-PUNTENPLAN SINT-NIKLAAS ASBESTVEILIG IN 2024

  1. Oprichting van een Informatiepunt Asbest binnen de dienst Leefmilieu, zodat burgers met hun vragen en problemen hier degelijke antwoorden en ondersteuning kunnen krijgen.
  2. Het in kaart brengen van alle asbest in de Stad: een Centrale Database Asbest met daarin alle inventarissen van openbare gebouwen, particuliere woningen, actieve en inactieve stortplaatsen, gekende sluikstorten, verontreinigde bodems in een centrale voor iedereen toegankelijke databank.
  3. Organiseren van sensibiliseringscampagnes naar de bevolking, naar risicogroepen (technici e.d.) en scholen zodat iedereen op de hoogte is van de gevaren van asbest en hoe er mee om te gaan.
  4. Het aanstellen van een specialist asbestinventaris die kopers en verkopers helpt bij het opstellen van een asbestinventaris bij de verkoop of verhuur van een woning, waardoor de koper niet voor onverwachte kosten komt te staan. Dit dient kosteloos te gebeuren door een ambtenaar van de gemeente die daarvoor speciaal wordt opgeleid.
  5. Ondersteuning verlening bij het verwijderen van asbest in alle scholen, jeugd- en sportlokalen en sociale woningen op het grondgebied van Sint-Niklaas. Kinderen blijken namelijk extra gevoelig voor asbest en dienen extra beschermd te worden.
  6. Schrappen van het Plan de Winningen zoals het te zien was in de tentoonstelling van de Topstukken van de Stad.
  7. Uitwerken van een verantwoord en risicoloos nieuw bestemmingsplan voor de gronden van SVK. Onderzoeken hoe dit gebied als een groene long in de stad kan uitgebouwd worden.
  8. Alle daken voorzien van golfplaten in asbest en asbesthoudende gevelbedekkingen moeten tegen 2024 worden verwijderd door erkende bedrijven. De Stad moet hiervoor een subsidieplan en aangepaste assistentie voorzien, zodat de verwijdering veilig en betaalbaar verloopt voor de eigenaars. Tegelijk aankloppen bij de Vlaamse overheid voor extra ondersteuning hiervoor, gezien Sint-Niklaas duidelijk een hoog risicogebied is, zodat Vlaanderen bijdraagt waar de nood het hoogst is.
  9. Veilig omgaan met asbest in de containerparken: een afzonderlijke zone op voldoende afstand en afgeschermd van de overige activiteiten. Voorzien van een degelijke sproei installatie en signalisatie, met degelijk opgeleid personeel met aangepaste beschermkledij. Asbest mag door particulieren enkele verpakt vervoerd worden in Sint-Niklaas. MIWA dient deze verpakking gratis ter beschikking te stellen. Gratis ophalen van asbestplaten in veilige verpakking door MIWA.
  10. In kaart brengen van alle asbestslachtoffers, zowel werknemers van SVK als omgevingsslachtoffers, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de historische last die onze stad draagt. Op basis van dit register een herdenking organiseren om alle slachtoffers te eren vanuit het motto: “spreken over het verleden om de toekomst veilig te stellen.”