Stad met lokale handelaars

In onze sociale visie op de stad is er een belangrijke plaats voor de kleine handelaars. Zij vormen de basis voor de bedrijvigheid in elke wijk. Maar voor steeds meer zelfstandigen en kleine ondernemingen staat het water hen aan de lippen. De uitbreiding van het Waasland Shopping Center en het toenemend aantal baanwinkels van grote ketens doet het stadscentrum doodbloeden. Het beleid is afgestemd op grote ketens en bedrijven, of het nu gaat over de e-commerce, openbare aanbestedingen, of het beleid van de banken. Als we een sociale, leefbare stad willen, moeten we volop de lokale zelfstandigen ondersteunen. En dit niet alleen in het centrum van de stad maar ook in de belangrijkste wijken en deelgemeenten.

Wat we willen:

Eén. Koop lokaal in Sint-Niklaas

 • We begunstigen buurtwinkels en korteketenhandels ten nadele van groothandel, agrobusiness en onlineverkoop via het buitenland.
 • We stoppen met het verlenen van vergunningen voor nieuwe baanwinkels van grote ketens aan de rand van de stad.
 • We zetten volop in op een actieplan tegen het verdwijnen van buurtwinkels, krantenwinkels e.d.
 • Bij openbare aanbestedingen bevoordelen we lokale handelaars. Dit doen we door
  • meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van het product en de dienstverlening.
  • Het opsplitsen van te grote aanbestedingen zodat grote ketens niet oneerlijk bevoordeeld worden.
 • We lanceren een officieel e-commerce platform ‘Koop in Sint-Niklaas’. Hiermee maken we het lokale aanbod in de stad beter bekend. Bestellingen worden bezorgd via het stadsdistributie netwerk (zie verder), waarbij kleine handelaars korting krijgen.
 • De stad moedigt actief duurzame korte keten landbouw aan. Landbouwers uit de regio worden in contact gebracht met lokale markten en verbruikers.

Twee. Betere ondersteuning voor middenstanders

 • We ondersteunen de handelaars zowel administratief als financieel.
 • We bouwen een openbare ondersteuningsdienst die kleine handelaars blijft ondersteunen nadat ze het statuut van ‘starter’ verliezen. We blijven hen begeleiden inzake rechten, management, fiscaliteit, personeelsbeleid, milieu, en innovatie in plaats van hen los te laten na 1 à 5 jaar.
 • We binden de strijd aan tegen de steeds stijgende huurprijzen en tegen de speculatieve leegstand die ook winkeliers en de horeca treffen.
 • We begeleiden kleine handelaars in het terugdringen van niet-duurzame (plastic) verpakkingen.
 • We dringen aan bij de federale regering voor het oprichten van een publieke bank, die betere ondersteuning biedt voor kmo’s die leningen willen aangaan.

Drie. Duurzame bereikbaarheid voor klanten en leveranciers

 • We zorgen voor gratis en kwaliteitsvol openbaar vervoer. Dit zorgt opnieuw voor meer klanten voor de handelaars. We maken het openbaar vervoer in Sint-Niklaas gratis.
 • We kiezen voor parkings aan de rand van de stad, met regelmatige, vlotte en gratis verbindingen met kleine elektrische bussen naar het stadscentrum.
 • We verhogen het aanbod op de buslijnen, ook ‘s nachts en in het weekend.
 • We bouwen een stadsdistributiecentrum uit. Hierbij worden leveringen voor winkels in de stad samengebracht en opnieuw verdeeld via lichter en klimaatvriendelijker vervoer. De stad zet zelf bijkomende initiatieven op en houdt die voor 100% in publieke handen.
  • We voorzien korting voor leveringen bij kleine middenstanders.
  • Het personeel werkt met volwaardige contracten.

Vier. Zorg voor een leefbaar statuut

 • We schaffen de koopzondagen in Sint-Niklaas af (ook in het WSC) en pleiten voor een nationaal verbod. Door de concurrentie leggen deze koopzondagen te veel druk op de middenstand, en het tast hun privéleven nog verder aan.
 • We verhogen het gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen, bijvoorbeeld bij wegenwerken.
 • Er komen strengere regels rond outsourcing en de aansprakelijkheid van opdrachtgevers. Zo beschermen we zelfstandigen en kmo’s beter in hun contacten met grote groepen.
 • Bij de federale regering dringen we aan om werk te maken van een uitbreiding van de sociale rechten van zelfstandigen inzake werkloosheidsuitkering, bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, en bij zwangerschap.
 • We werken een volwaardig kunstenaarsstatuut uit voor zelfstandige kunstenaars, en breiden dit uit naar artistieke knelpuntberoepen.

ONZE VISIE

Elke stad, elke wijk heeft nood aan een kloppend hart van buurtwinkels en horeca. Ze zorgen voor hun eigen dynamiek die de wijk levend houdt. Vanuit het principe van integrale wijken willen wij een stadsvernieuwing en -herwaardering vanuit een publieke logica. Een logica waarbij niet enkel het stadscentrum aandacht krijgt, maar ook de buitenwijken. Dat wil zeggen dat er naast ruimte, met groen en pleinen, vooral op de mensen ingezet wordt. En de kapper, bakker, kruidenier, … maken deel uit van het sociaal weefsel dat wij in stand willen houden en verder willen uitbouwen.

Vandaag hebben veel kleine zelfstandigen en andere middenstanders het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Hoge huurprijzen en energiefacturen, moeilijkheden om leningen te krijgen bij banken, vernietigende afbetalingsplannen… Maar vooral de concurrentie van de opkomende e-commerce betekent voor veel handelaars een omslag. De e-commerce bevoordeelt grote ketens, die door hun schaal en door het drukken van de lonen van hun werknemers massaal winsten opstrijken. Hun bestelwagens rijden het hele land af en de grenzen over, wat een belangrijke last voor het verkeer en het klimaat betekent. Ondertussen proberen ook kleine, lokale handelaars uit noodzaak in het systeem te stappen. Maar een gebrek aan naamsbekendheid betekent een veel kleinere afzetmarkt. Wanneer de verzendkosten in rekening worden gebracht, houden ze amper iets over.

Het gemeentebestuur doet te weinig om de middenstand echt te helpen. Het klopt dat er in Sint-Niklaas positieve initiatieven zijn genomen om de kleine handelaars te ondersteunen. Jammer genoeg worden die volledig teniet gedaan doordat de stad ook grote ketens probeert aan te trekken en het mee het Waasland Shopping Center in de watten legt.

Citymarketing: het stadsbestuur heeft er zijn mond van vol. Men probeert al jaren toeristen aan te trekken naar Sint-Niklaas. Maar de inwoners van Sint-Niklaas zijn daar niets mee. De kleine middenstanders zijn daar niets mee, want zij rekenen vooral op de bewoners als vaste klanten.