PVDA verdeelt nieuwsbrief voor het Peter Benoitpark

Deze flyer verdelen we dezer dagen in het Peter Benoitpark. De PVDA volgt de renovatie van de sociale appartementen op de voet op. Voor vragen en voorstellen kan je ons steeds contacteren.

Beste vrienden,

Het nieuws over de renovatie van de blokken sloeg in als een bom. Renoveren is absoluut nodig. Daarover zijn we het eens maar er zijn nog veel vragen. Samen met Jef Maes, gemeenteraadslid van de PVDA, bespraken we met een aantal bewoners de belangrijkste vragen.

Drie grote bekommernissen kwamen naar voor:
1. Wanneer start de renovatie, welk blok eerst en hoelang gaat het allemaal duren?
2. Wie gaat dat betalen? Verhuizen kost geld, veel geld. Het kan toch niet dat wij moeten betalen voor een verhuis die we zelf niet gewild hebben.
3. Waar komen we terecht? Sommigen wonen al 40 jaar of langer in het Peter Benoitpark met goede buren en vrienden. Wordt dat allemaal uit elkaar getrokken?

Jef Maes legde de vragen en bedenkingen voor op de gemeenteraad waar schepen Henne, die ook voorzitter is van de St-Niklase Huisvestingsmaatschappij, moest antwoorden. Voor de PVDA moet dit een renovatie worden OP MENSENMAAT en NIET OP CENTENMAAT.

Vandaag zijn er een aantal antwoorden op deze vragen gekend. We weten nu dat de renovatie begint met de blauwe blok. Verder verdeelt de SNMH een folder aan mensen die een afspraak hebben met een aantal antwoorden op de gestelde vragen.

Dat is al een belangrijk punt dat we hebben bekomen. Want één ding is heel duidelijk: we zullen alles op de voet moeten blijven volgen en we mogen ons niet uit mekaar laten spelen: SAMEN STAAN WE STERK.

VRAGEN VOORGELEGD AAN SCHEPEN HENNE

- Wanneer komt er een concrete, precieze planning? Wanneer weten de mensen welk blok eerst wordt aangepakt?

Het antwoord is nu gekend: de blauwe blok wordt eerst gerenoveerd.

- Alle kosten die samenhangen met de verplichte verhuis moeten door de Maatschappij integraal worden gedragen en terugbetaald. Vindt het stadsbestuur dit ook?

Antwoord: “De mensen kunnen voor de verhuis beroep doen op de Maatschappij. Als ze zelf de verhuis organiseren, dan voorzien we een tussenkomst van 500 euro. Voor de inrichting van het nieuwe appartement voorzien we 750 euro, onkosten wel te bewijzen met bonnetjes.

Standpunt PVDA: alle verhuiskosten, of men het zelf doet of via de maatschappij, moeten allemaal terugbetaald worden, want we kiezen niet zelf om te verhuizen.

- Vroeger was de waarborg 2 maanden huur. Nu staat in de wet 3 maanden waarborg. Kan er niet vastgehouden worden aan de vroegere twee maanden huurwaarborg?

Antwoord van schepen Henne: “Als mensen problemen hebben om hun waarborg bij te passen, dan kunnen ze een afbetalingsplan voorstellen en gaan we daar rekening mee houden.”

Standpunt PVDA: de huidige contracten moeten behouden blijven en aangepast worden. Daardoor kan de huidige huurwaarborg dezelfde blijven en niet verhoogd worden. Hierdoor blijft het ook een contract van onbepaald duur en geen contract van 3, 6, 9 jaar.

- Wat als er grootouders zijn die nu 2 of 3 slaapkamers hebben om hun kleinkinderen te kunnen ontvangen en die naar een appartement zouden moeten met 1 slaapkamer?

Antwoord van schepen Henne: “We gaan in de mate van het mogelijke oplossingen zoeken.”

ONBEANTWOORDE VRAGEN

- Wordt er een vergoeding voorzien voor bewoners die recent nog renovaties hebben uitgevoerd in hun appartement?
- Wat betreft de huurovereenkomst. De huidige huurovereenkomsten zijn opgemaakt voor onbepaalde duur. Bij nieuwe overeenkomsten worden contracten gemaakt voor 3, 6, 9 jaar. Wij vragen dat de huidige huurovereenkomsten voor onbepaalde duur behouden blijven. Op die manier kan de waarborg blijven wat die nu is.

De vragen over de nieuwe appartementen van Kriekepitte en de Baenslandstraat werden ook doorgegeven aan schepen Henne.

MEER INFO EN NIEUWE BIJEENKOMST

De renovatie en de verhuis blijven een ingrijpende gebeurtenis. Het is dan ook normaal dat de bewoners in alles betrokken worden, dat de Maatschappij open en eerlijke informatie geeft en vooral rekening houdt met de wensen en bekommernissen.

Wij gaan dat samen met jullie goed opvolgen.

We plannen een nieuwe bijeenkomst om meer info te vragen en te geven. Deze gaat door op 14 november om 14.30u. Je hoort er nog van.

Jef Maes, gemeenteraadslid van de PVDA - Jan Vandeputte - Linda Berghman
Je kan bij ons terecht: 0478 690 211


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Patrick Vercauteren
    heeft gereageerd 2019-10-15 11:39:50 +0200
    hier bij ons is het ook een ramp ik nodig je eens uit

Doe je mee?