PVDA-plan voor verkeersveiligheid

Absolute prioriteit? Veiligheid voor fietsers!

Door corona was er veel minder verkeer, en dus zou ook het aantal verkeersdoden fors dalen? Niet dus. In 2020 vielen in Vlaanderen meer dan 200 dodelijke verkeersslachtoffers. In Sint-Niklaas lieten twee mensen het leven: twee fietsers. Opvallend is dat het aantal fietsongevallen de voorbije jaren steeg, ondanks de inspanningen van het stadsbestuur. De fiets kreeg dan wel meer openbare ruimte, maar deze maatregelen hebben het aantal fietsongevallen nog niét doen dalen. Daarom stellen wij een plan voor om de verkeersveiligheid en vooral de fietsveiligheid in onze stad drastisch te verhogen. Dé absolute prioriteit voor de PVDA is het conflictvrij maken van alle drukke kruispunten.

Het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn, neemt toe. We mogen de ernst hiervan absoluut niet minimaliseren. Enkele cijfers: in 2019 was bij meer dan de helft van de ‘ongevallen met lichamelijk letsel’ een fietser betrokken (bron: cijfers lokale politie). 208 keer raakte een fietser gewond. Dat is 37% meer dan in 2018.

Voor corona is het alle hens aan dek. Maar waarom leveren we niet even krachtige inspanningen om levens te redden in het verkeer? Fietsslachtoffers beschouwen we blijkbaar als ‘collateral damage’, als een aanvaardbare prijs voor onze mobiliteit. Onbegrijpelijk, toch? Daarom stellen we een omvangrijk plan voor de verkeersveiligheid voor: de rode draad is de veiligheid van de zwakke weggebruikers, fietsers en voetgangers. Tegelijk dragen onze voorstellen bij aan het klimaat en een betere luchtkwaliteit.

Dé absolute prioriteit: conflictvrije kruispunten

Al te vaak kunnen auto’s en vrachtwagens op een kruispunt afslaan terwijl fietsers rechtdoor mogen rijden. Net op die manier overleed de jonge, zwangere vrouw op het kruispunt aan de Plezantstraat nadat ze onder een vrachtwagen terechtkwam. Alle belangrijke kruispunten moeten ‘conflictvrij’ worden gemaakt: dat wil zeggen dat auto’s en fietser (en voetgangers) mekaar niet kunnen kruisen bij groen licht. Wat houdt ons tegen? Deze aanpassing is zeer goedkoop en ook positief voor de voetgangers! Het stadsbestuur moet hier dringend werk van maken en maximale druk zetten op het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). En voorrang geven aan alle drukke kruispunten zoals bijvoorbeeld de kruispunten Moerlandstraat/Parklaan, Vijfstraten/Singel, Singel/Raapstraat, Plezantstraat/Guido Gezellelaan … Dit is voor ons dé absolute prioriteit voor meer verkeersveiligheid.

Verbod vrachtwagens bij begin en einduren scholen

Het inrichten van schoolomgevingen is belangrijk, maar een verbod op vrachtwagens in de binnenstad bij de begin- en einduren van de scholen is cruciaal voor de veiligheid van de fietsende jongeren. Met meer dan 20.000 scholieren (9.500 leerlingen in het basisonderwijs en zo’n 11.500 in het secundair onderwijs) heeft onze stad één van de grootste concentraties van scholieren in Vlaanderen.

Elke dag zijn er in ons land 10 ongevallen waarbij een kind jonger dan vijftien sterft of gewond raakt. Dat zijn geen willekeurige ongevallen. Veruit de meeste ongevallen gebeuren net voor of na de schooluren, vaak binnen de bebouwde kom en net buiten de zone 30.

Naar aanleiding van een dodelijk ongeval waarbij een jongetje in Aalst het leven liet, besliste het stadsbestuur daar om het vrachtverkeer te weren bij het begin en het einde van de schooluren. Zo’n maatregel lijkt ons ook in Sint-Niklaas noodzakelijk. In Aalst worden op werkdagen tussen 7.30 en 8.30 uur en tussen 15.30 en 16.45 uur geen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton toegelaten in het stadscentrum. Op woensdagen geldt het verbod van 12 tot 13 uur.

Zone 30 voor binnenstad en woonwijken

Wanneer bevind je je in een zone 30? Op dit moment is dat echt niét duidelijk in onze stad. Daarom stellen wij voor om van de volledige binnenstad en alle woonwijken een zone 30 én fietsstraat te maken. Wat wil dit zeggen? De fietser heeft in de binnenstad steeds voorrang op het autoverkeer en de auto’s mogen geen fietsers voorbijsteken. Steden zoals Mechelen en Kortrijk voerden al een succesvol zo’n plan in. Gevolg? Minder fietsongevallen. Zowel de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), het verkeersveiligheidsinstituut Vias, de Voetgangersbeweging en de Fietsersbond scharen zich achter deze visie. Uiteraard vereist dit ook bijkomende maatregelen:

Asverschuivingen en verkeersdrempels of plateau’s: meteen de ideale gelegenheid om meer groen in de straten aan te brengen

Beschildering van het wegdek met een grote 30 na elk kruispunt, net zoals in Nederland

Ruime sensibiliseringscampagne, gevolgd door de nodige handhaving

Meer randparkings gekoppeld aan meer openbaar vervoer

Vandaag moeten mensen die met de wagen naar de stad komen de stad inrijden om daar parking te zoeken. Want er is vaak geen alternatief. Daarom stellen wij voor om verschillende parkings te voorzien aan de rand van de stad. Pendelbussen moeten deze randparkings verbinden met de belangrijkste attractiepunten in de stad. Dit is ook één van de vele redenen waarom de PVDA blijft pleiten voor het behoud van de stadsbussen! https://sint-niklaas.pvda.be/de_stadsbussen_moeten_blijven

Meer controle op doorgaand vrachtverkeer

De mensen ergeren zich steeds meer aan de gigantische vrachtwagens die in de stad en in de deelgemeenten rondrijden en die daar niet moeten zijn. In 2019 deed de politie een beperkt aantal controles op het verbod op doorgaand vrachtverkeer. Wat bleek? Maar liefst 55% van de vrachtwagens was in overtreding! Het verbod wordt dus systematisch overtreden. De zware vrachtwagens blijven door de stad rijden, ook al moeten ze hier niet zijn. De PVDA vraagt dat het zware vrachtverkeer dat niet in de stad moet zijn, wordt geweerd.

Meer controles zijn nodig. In 2019 controleerde de politie slechts 174 vrachtwagens tijdens amper 34 controles. Die controles moeten minstens maal twee. We kunnen het verbod hier en daar uitbreiden. Denk maar aan de drukke Raapstraat met het kruispunt aan de Singel. Daar lijkt het ons veel veiliger om al het vrachtverkeer voor IZ Entrepot om te leiden via De Ster.

Stadsdistributieplatform opzetten

Wij willen de grote vrachtwagens zoveel mogelijk uit de stad houden. Hiervoor stellen we voor om een publiek stadsdistributieplatform op te zetten dat de distributie in de binnenstad efficiënter en duurzamer laat verlopen. Goederen worden zoveel mogelijk verzameld aan de stadsrand, zodat grote vrachtwagens de binnenstad niet meer in moeten. Vanuit een distributiecentrum vertrekken de goederen vervolgens gebundeld naar hun eindbestemming, en dat met kleinere milieuvriendelijke vervoersmiddelen die optimaal beladen worden.

Meer deeltransport en meer openbaar vervoer

Willen we minder auto’s in de stad? Dan hebben we uiteraard alternatieven nodig! Hét alternatief voor de wagen is het openbaar vervoer. Daarom pleiten we met de PVDA voor het behoud van de stadsbussen. We hebben meer, betaalbaar en groener openbaar vervoer nodig. Bussen die rijden op elektriciteit of waterstof. Bussen met een lage instap, zodat mensen met een kinderwagen of een rollator gemakkelijk op en af kunnen stappen.

We pleiten ook voor meer deelfietsen. Op dit moment is dit beperkt tot de Bleu Bikes aan het station. We stellen voor om meer stelplaatsen te voorzien voor deelfietsen, vergelijkbaar met de deelfietsen in Antwerpen. Idem wat de deelauto’s betreft. Ook de inwoners in de deelgemeenten moeten gemakkelijker kunnen kiezen voor een deelauto.

Verplaatsen ingang SVK voor camions

Vandaag rijden niet minder dan 80 camions dagelijks af en aan naar SVK op het Westerplein, met alle risico’s van dien. De buurtbewoners vragen om de inrit voor de vrachtwagens te verplaatsen naar de Langhalsbeekstraat. Door allerlei procedurekwesties sleept deze vraag al bijna twee jaar aan. De PVDA dringt aan om hier snel werk van te maken zodat er minder vrachtwagens passeren aan het drukke en gevaarlijke Plezantstraat-kruispunt. Voor SVK gaat het over een beperkte aanpassing die geen enkele impact heeft op de economische activiteit van het bedrijf. Maar dit maakt wel een groot verschil voor de omwonenden. Waar wachten we op?!

Absolute voorrang voor fietsers aan ronde punten

De voorrangsregeling aan de rond punten aan het zwembad Sinbad en De Ster zorgen voor de nodige verwarring. Wij kiezen niet voor het ‘latent onbehagen voor alle weggebruikers’, wat de wegbeheerder AWV vooropstelde bij de aanleg van deze pijnpunten. De PVDA kiest resoluut voor éénduidigheid en een absolute voorrang voor fietsers aan deze ronde punten.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/16/analyse-verkeersdoden/

https://www.demorgen.be/voor-u-uitgelegd/druk-neemt-toe-om-snelheidslimiet-te-verlagen-naar-30-kilometer-per-uur-volgen-we-brussel-nederland-en-spanje~b000d8a1/