PVDA overhandigt 925 handtekeningen voor het behoud van stadsbussen aan stadsbestuur

  • Vakbondsvertegenwoordiger en chauffeur Sabrina Van den Abbeele

De PVDA verzet zich tegen het plan om het stadsbusnet te schrappen en het aantal bushaltes te verminderen. Vandaag overhandigt ze meer dan 900 handtekeningen, die de partij inzamelde in volle corona-tijdperk, aan burgemeester Dehandschutter en schepen van mobiliteit Hanssens voor het behoud van de stadsbussen.

Vanaf 2021 zou het stadsbusnet van Sint-Niklaas verdwijnen en zal het aantal bushaltes fors verminderen. Geen bussen meer in de Clementwijk en de Baenslandwijk. De lijnen Belsele Tuinlaan (Lijn 2) en Lijn 1 worden afgeschaft. Geen bushaltes meer vlakbij het Welzijnshuis, Tereken Kerkhof, de Tuinlaan, de Kloosterlandwijk, het Moleken, Tereken, de Don Boscowijk, Hertjen, Brugsken, het Fabiolapark, de Elisabethwijk de Valk enz... De PVDA verzet zich tegen dit plan en vraagt het behoud van de stadsbussen. Vandaag overhandigt ze meer dan 900 handtekeningen, die de partij inzamelde in volle corona-tijdperk, aan burgemeester Dehandschutter en schepen van mobiliteit Hanssens.

Bevolking heeft de stadsbussen nodig

PVDA gemeenteraadslid Jef Maes: “Nog nooit kende een petitieactie van onze partij zo’n positieve respons. Online hebben we op drie weken tijd 700 handtekeningen ingezameld. De laatste week, na de versoepeling van de crisismaatregelen, hebben we ook handtekeningen op papier verzameld, wat nu al resulteert in 225 mensen die tekenen voor het behoud van de stadsbussen.” Eén zaak kwam steeds terug bij mensen die de stadsbussen nemen: wij hebben die bus nodig…. En dan volgen tal van zeer praktische redenen: om op het werk te geraken, om familie te bezoeken, in de stad te geraken, enz… “Mensen die de stadsbus nemen doen dit uit noodzaak en niet uit luxe. Soms ook uit principe. Daarom is het belangrijk dat die bussen behouden blijven”, dixit Jef Maes . Ook heel wat chauffeurs van De Lijn die erg ongerust zijn over de toekomst van de tewerkstelling, tekenden de petitie.

Volgens de PVDA is er niet minder maar meer openbaar vervoer nodig. PVDA gemeenteraadslid Jef Maes: “Het openbaar vervoer is dé sleutel om heel wat problemen aan te pakken: de vele files, de toenemende verkeersarmoede, de slechte luchtkwaliteit, het verminderen van de co2 uitstoot, minder auto’s in de stad, enz… Daarvoor zijn er meer, betere, milieuvriendelijke én liefst gratis bussen nodig en niet minder.”

Meer dan 2.000 handtekeningen

Met meer dan 2.000 handtekeningen (sp.a en PVDA samen) willen we aan het stadsbestuur duidelijk maken dat de bevolking erg gesteld is op zijn stadsbussen en deze wilt behouden. Wij hopen dan ook dat het stadsbestuur en de Vervoerregio rekening zal houden met dit krachtig signaal.

De PVDA werkte ook een alternatieve visie uit op het openbaar vervoer in Sint-Niklaas: zie https://sint-niklaas.pvda.be/de_pvda_visie_op_openbaar_vervoer_in_sint_niklaas

Onze uitgangspunten

Deze visie vertrekt vanuit vier uitgangspunten:

  • Buslijnen die elke stadswijk met het centrum verbinden waardoor het stadhuis, het welzijnshuis, het ziekenhuis, de begraafplaatsen, de kringloopwinkel en de sociale kruidenier, elke school en wzc bereikbaar zijn met bus.
  • De verbinding van en naar de deelgemeenten op een vlotte en frequente manier organiseren zodat deze verplaatsing bij voorkeur niet met de auto moet gebeuren. Deze verbinding moet ook verzekerd zijn in de daluren en in het weekend, zodat mensen ook terug thuis kunnen geraken, ook op vrijdagavond en in het weekend, zeker belangrijk voor de jongeren.
  • Industrieparken bereikbaar maken met het openbaar vervoer vanaf 5u tot 23u zodat ook mensen die in shifts werken er gebruik van kunnen maken.
  • De stadsbussen moeten vooral propere bussen zijn (met elektriciteit of waterstof als aandrijving) die niet zorgen voor extra luchtvervuiling in de ‘street canyons’. Het moeten/mogen ook kleinere bussen zijn die zonder problemen door de smalle straten kunnen rijden. Ze moeten over een lage opstap beschikken, zodat mensen met een kinderwagen of ouderen met een rollator gemakkelijk kunnen opstappen.