Over de PVDA

Sint-Niklaas is een mooie stad met tal van goed uitgebouwde voorzieningen. Het is hier best aangenaam wonen maar jammer genoeg niet voor iedereen en niet overal.

Er lopen heel wat zaken mis in onze stad. De armoedecijfers swingen de pan uit, het Koopcentrum zorgt ervoor dat de binnenstad leegloopt, leegstand en verkrotting zijn steeds meer zichtbaar in het straatbeeld, busverbindingen zijn ontoereikend, heel wat fijn stof bestookt onze longen, vooral in de smalle straten, groene plekken in de stad worden steeds meer volgebouwd door immobiliënbedrijven, asbest bedreigd al jaren onze gezondheid, wonen wordt steeds duurder en wie een sociale woning zoekt staat minstens vijf jaar op de wachtlijst, enz… Het is maar een greep uit de vele problemen waar we een antwoord op willen formuleren.

De keuzes die in Sint-Niklaas worden gemaakt staan niet altijd ten dienste van de inwoners. Al jaren volgt de ene besparing op de andere privatisering met als gevolg dat de zorg voor mensen lang niet meer voorop staat. We hebben nood aan een sociaal beleid dat de sterkste schouders de zwaarste lasten doet dragen, dat de belastingen voor de gewone werkende mensen niet verhoogt en de dienstverlening aan de bevolking versterkt in plaats van afbouwt.

Met de PVDA bouwen wij aan een stad op mensenmaat. Daarom willen wij een kritische en constructieve stem van onderuit brengen in de gemeenteraad in 2018. Een stem die de warme onderstroom in onze stad naar boven haalt. Wij willen de stem laten klinken van de vele mensen in onze stad die elke dag hun nek uitsteken: die mee hun schouders zetten onder sociale projecten, die actief zijn in armoede-organisaties, oudercomités, milieuorganisaties en in buurtcomités. Uit onze grote bevraging komt duidelijk naar voren dat er nood is aan een kritische stem in de gemeenteraad. Wij willen die rol ten volle opnemen. Participatie als uitgangspunt, want enkel door samen te werken wordt verandering mogelijk.
Onze visie reikt verder dan de stadsgrenzen. We willen ook de stem van onderuit laten klinken in Antwerpen, Gent, Mechelen … Zo brengen we in 2018 een sociale golf teweeg die in 2019 zal leiden tot de eerste parlementszetels voor de PVDA in Vlaanderen. #JoinTheWave

Dit is jouw beweging