Jef Maes op PVDA-nieuwjaarsreceptie

Op de nieuwjaarsreceptie van de PVDA Waasland in Sint-Niklaas keek lijsttrekker Jef Maes vol zelfvertrouwen vooruit naar 2018. Voor een enhousiast publiek trapte hij de kiescampagne richting gemeenteraadsverkiezingen helemaal af: 

Beste vrienden, kameraden,

Eerst en vooral wil ik jullie allemaal het allerbeste toewensen voor 2018. In de eerste plaats wens ik jullie een goede gezondheid. En we weten ondertussen in Sint-Niklaas hoe belangrijk dat dit is. Toen we in april vorig jaar de strijd tegen het asbeststort op gang trokken, wisten we niet wat dit allemaal teweeg zou brengen. Een van de meest pakkende zaken was zeker de herdenking van de asbestslachtoffers. De getuigenissen die toen naar boven zijn gekomen sneden door merg en been. Wie daar aanwezig was, kon zien hoe erg dit tientallen families in het Waasland heeft aangegrepen.

Over de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar wil ik erg duidelijk zijn: het zal niet gemakkelijk zijn, maar we gaan voor die zetel, samen met jullie! Maar deze verkiezingen gaan over veel meer. Ik zie namelijk heel wat zaken in beweging komen in onze stad. Ik denk hierbij aan het actiecomité Asbeststort Dicht, aan Red Kloosterland, aan De Vlier, aan de sociale kruidenier, aan het Vlos, aan Gelukshormoon, het Masereelhuis, enz…

De verkiezingen gaan volgens mij over de vraag: gaan we er in slagen om almaar meer mensen in beweging te brengen voor een warme samenleving op mensenmaat? In onze stad zijn er kinderen die zonder eten naar school moeten gaan. Het aantal leefloners is de laatste 5 jaar met 50% gestegen. Je moet hier meer dan 5 jaar op een wachtlijst staan vooraleer je in een sociale woning terecht kan. Dat vindt men allemaal normaal. Wel, ik vind dat niet normaal. Vindt gij het normaal dat de sociale kruidenier de toestroom van arme mensen niet meer kan volgen? Vindt gij het normaal dat mensen achter de vuilkar moeten LOPEN en moeten werken zonder beschermingsmiddelen zoals 50 jaar geleden omdat de vuilkar geprivatiseerd is? Wel, ik vind dat echt niet normaal. Vindt gij het normaal dat zwartwerkers de crèche van de stad renoveren en de kinderverzorgers de glasscherven van tussen de kinderbedjes moeten halen? Vindt gij het normaal dat de luchtkwaliteit in onze stad zo te wensen over laat en dat er een record aantal kinderen is dat last heeft van allergieën? Vindt gij het normaal dat de burgemeester en schepenen naast hun royale wedde ook nog een vergoeding krijgen voor hun postjes in diverse intercommunales? Maakt dat geen deel uit van hun job?

Vindt gij het normaal dat vandaag winst nog altijd belangrijker is dan de gezondheid van de mensen door asbest te storten vlakbij een woonwijk? Hier vindt het Stadsbestuur het blijkbaar normaal dat ze een bouwvergunning afleveren voor de bouw van een woonzorgcentrum op 50 meter van een asbeststort. Wel, ik vind dat helemaal niet normaal. Aan ons allemaal de uitdaging om alle mensen die dit niet meer pikken te bundelen in een stroom om van onderuit te werken aan een stad op mensenmaat. Deze warme onderstroom in onze stad moet natuurlijk ook een vertegenwoordiging krijgen in de gemeenteraad. En daarom is het nodig dat de PVDA in de gemeenteraad komt in 2019. Die golf van verzet heeft een spreekbuis nodig in het stadhuis. Maar zonder die golf van verzet gaat er niets veranderen want 1 of 2 mensen die op tafel kloppen in het stadhuis, dat gaat de zaken niet veranderen. Verandering komt van onderuit, dat is in de geschiedenis altijd al het geval geweest en dat zal ook in de toekomst zo zijn.

Twee maand geleden contacteerde Nigel Williams mij. Het was al een tijdje geleden dat we mekaar hadden gezien. “Heb je zin om mee te gaan naar een optreden van Billy Bragg?” Billy Bragg is de meest geëngageerde zanger in de UK. Toen Jeremy Corbyn verkozen werd tot Labourleider stond hij samen met Jeremy op het podium The Flag te zingen. The Flag is het lied van de arbeidersbeweging in Engeland. Zo’n voorstel sla je niet af, dus wij samen naar de Roma. Billy Bragg zei daar iets belangrijks: “Onze ergste vijand is het cynisme. De dag dat mensen niet meer geloven dat er iets kan veranderen, dan zijn we verloren.” Dat is mij tot vandaag bijgebleven. Het is ook geen toeval dat op de uitnodiging van deze receptie staat “een andere wereld is mogelijk”. En ja, ik geloof daar in. En ik hoop dat jij daar ook van overtuigd ben. Want samen kunnen we werken aan een andere wereld. En je kan dat doen op heel veel manieren. Je kan meehelpen aan onze bevraging bijvoorbeeld. We willen weten van 800 mensen in Sint-Niklaas wat hun bezig houdt, want ons programma zal bepaald worden door wat de mensen in deze stad bezig houdt. Je kan kandidaat zijn op onze lijst. Onze lijst staat ook open voor onafhankelijken, want onze kandidatenlijst moet de weerspiegeling zijn van wat er in onze stad leeft om van onderuit een andere wereld op te bouwen. Je kan flyers bussen, steun inzamelen, vrienden aanspreken via Facebook, filmpjes maken enz... Dus een warme oproep om de komende maanden een golf van verzet uit te bouwen voor een stad op mensenmaat. Het gaat om jullie, om het leven van jullie, om het leven van jullie kinderen en kleinkinderen. En die verdienen een betere wereld. Wij kiezen partij voor een stad die niet babbelt over betaalbaar wonen, maar daar ook echt een punt van maakt. Voor een stad waar armoede geen kans meer heeft, waar iedereen meetelt. Voor een asbestveilige stad en een klimaat neutrale stad. Kortom, wij kiezen voor een stad op mensenmaat. Bedankt!