Helga Collyn

Helga Collyn

9. Gemeenteraad Sint-Niklaas

juriste en duivel-doet-al, voogd van vijf minderjarige vluchtelingen zonder ouders, medeoprichter van het wijkgezondheidscentrum De Vlier, actrice bij de cabaretgroep "Awaal Nem", organisator van "Geefpleinen".

Dit is jouw beweging