GEEN ZORGBEDRIJF WEL MEER KWALITATIEVE ZORG!

Het OCMW van Sint-Niklaas heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een Waas Zorgnetwerk, afgesplitst van het OCMW. Officieel is de reden dat men door schaalvergroting meer middelen kan inzetten. In de praktijk weten we wat dit betekent: besparen op middelen en op personeel, de deur openzetten voor uitbesteding van bepaalde onderdelen aan de privé.

Er is vandaag een grote nood aan zorg, zeker met de toenemende vergrijzing in ons land. Zorg moet uitgebouwd worden op maat van de patiënt en NIET benaderd worden vanuit een rendementsdenken. De oprichting van een Zorgbedrijf in Antwerpen, zoals ook in vele andere steden, heeft er toe geleid dat de druk op het personeel steeds toeneemt en dat de kostprijs voor de patiënten steeds hoger wordt en de kwaliteit van de zorg steeds vermindert. 

De laatste maanden verschenen heel wat verhalen in de media over hoe bejaarden in private instellingen worden behandeld. Door de hoge werkdruk ontstaan steeds meer en meer vergissingen met het toedienen van medicatie. In sommige instellingen mag men maar 3 euro per dag besteden aan de maaltijden per patient. Daarom vindt de PVDA het belangrijk dat er degelijke woonzorgcentra in openbare handen blijven en er een kwalitatieve en betaalbare zorg kan zijn voor iedereen.

De PVDA Sint-Niklaas vraagt aan de leden van de gemeenteraad om dit besluit niet te steunen en de woonzorgcentra te behouden binnen de Sint-Niklase OCMW. Dit is de enige echte garantie op een het behoud van de zorgcentra als openbare dienst. Wij vragen om te investeren in een kwalitatieve zorgverlening voor onze ouden van dagen. Een maatschappij moet je beoordelen op de manier waarop ze omgaat met zijn ouden van dagen. Op hen bespaar je niet of wil je geen winst maken. Uitgerekend deze week voert de zorgsector actie voor meer investeringen in degelijke zorg. Wij mogen de mensen in deze sector niet in de steek laten door tegelijkertijd een eerste stap zetten naar privatisering van de openbare zorgcentra in het Waasland. In het verleden is op dezelfde manier omgesprongen met de Stadskliniek om ze daarna over te dragen aan de privé. Dit mag niet gebeuren met de woonzorgcentra.