Persbericht: ASBESTSTORT MOET DICHT

De PVDA neemt samen met honderden Sint-Niklazenaren met stijgende verbazing en verontwaardiging kennis van de recente onthullingen over de asbestvervuiling in onze stad. Volgens de directeur van SVK wordt dit nu 'gehypet'.

Hoe cynisch kan je zijn. In 2016 registreerde het asbestfonds 292 slachtoffers in Sint-Niklaas. Hiermee zitten we in dezelfde categorie als Kapelle -op-den-Bos, dė asbestgemeente van ons land.

Wat doet het stadsbestuur?  "We gaan het asbestprobleem op de voet opvolgen." Na jarenlang de andere kant opkijken, blijft het stadsbestuur de ernst van het probleem ontkennen. Dagelijks worden er nog tonnen asbest gestort op de terreinen van SVK in de Langhalsbeekstraat. Dit stort ligt aan de rand van de stadskern, vlakbij huizen.  Hoe kan men dit verder laten gebeuren? De volksgezondheid loopt gevaar. Een groot deel van die camions rijden door de stad, via het Westerplein naar SVK. Hoe kan men hier lijdzaam op toezien?


De PVDA dringt er op aan om het asbeststort zo snel mogelijk te sluiten. Het stadsbestuur moet hiervoor dringend de nodige stappen zetten. Het kan niet dat hier nog tot 2026 tonnen asbest worden gestort. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de asbestvervuiling op en rond SVK. Sanering moet gebeuren op kosten van de producenten, de asbestlobby. Zij zijn verantwoordelijk. Dat was recent ook nog het besluit van het hof van beroep in een zaak tegen Eternit.

De overheid moet  er op toezien dat veilige opslag van het asbestafval gegarandeerd is. Vitrificatie (verglazing) is volgens de huidige stand van de wetenschap  de enig veilige methode.


Asbest zit verwerkt in vele huizen,  stallen en tuinen. De inwoners van de stad moeten die onder deskundige begeleiding gratis kunnen verwijderen. Nu kan men asbestplaten maar ėėn keer gratis aanbieden op het containerpark. Daarna moet men betalen. Niet echt een aanmoediging om die troep te verwijderen. Het probleem vereist een grondige en snelle aanpak om te beletten dat er nog meer slachtoffers vallen.

De PVDA is verheugd dat de omerta rond dit probleem is verbroken. De waarheid moet boven water komen. Daarom willen we een zwartboek opstellen. We vragen aan iedereen die over nuttige informatie beschikt, zelf slachtoffer is geworden van asbestvervuiling of getroffen familie of vrienden heeft om zijn getuigenis te delen (al dan niet anoniem). Stuur een email naar pvdasint-niklaas@outlook.com of SMS naar 0472417914 . Wij nemen dan contact met u op.Voor meer informatie

Jan Vandeputte

0478/690211