Persbericht 30 maart 2017: Leden PVDA-Waasland spreken zich uit over lokaal programma

Ruim 40 leden van de PVDA-Waasland staken vorig weekend de koppen bij mekaar om zich te bezinnen over de lokale actiepunten voor de komende twee jaar. Na heel wat boeiende tussenkomsten stemden de leden over welke punten ze naar voren willen schuiven volgens het werkingsprincipe straat-raad-straat. De PVDA is er namelijk stellig van overtuigd dat als we wezenlijke zaken willen verbeteren voor de gewone man in de straat, dat we hiervoor op een verstandige manier en actief van onderuit een tegenbeweging moeten uitbouwen en niet moeten rekenen op de goodwill van het stadsbestuur. Echte democratie vertrekt van de gewone mensen en niet vanuit de ivoren toren van het Stadhuis. De PVDA voelt zich gesterkt door de recente peilingen (+/- 5,5% in Vlaanderen) en is er van overtuigd dat ze in Sint-Niklaas een authentiek linkse kracht kan vormen om te wegen op het beleid. Daarvoor wil ze de komende jaren samen met de mensen in de buurten actie voeren en werk maken van drie centrale punten: een betaalbaar woonbeleid, een vergroening van de stad en een degelijke openbare dienstverlening.

Op het vlak van het sociaal woonbeleid hinkt Sint-Niklaas nog altijd serieus achterop. Niet minder dan 3.000 gezinnen, wat dus over 9.000 mensen gaan, staan op de wachtlijst voor een sociale woning. Zij moeten tussen de 5 à 8 jaar wachten vooraleer ze een betaalbare woning kunnen betrekken. Dit tekort aan sociale woningen legt ook heel wat druk op de huurprijzen die steeds meer de hoogte ingaan. Hier moet een drastische ommekeer komen. Meer info: zie https://www.youtube.com/watch?v=5k8hUc0hfN4

Op het vlak van milieu wil de PVDA absolute prioriteit geven aan de fiets en de voetganger in de stadkern en het openbaar vervoer serieus uitbouwen. De laatste weken is duidelijk geworden dat asbest een belangrijk probleem vormt in Sint-Niklaas. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de asbestverontreiniging op en rond de terreinen van SVK. Het asbeststort in de Langhalsbeekstraat, waar een groot deel van de asbest van Vlaanderen wordt gestort, moet zo snel mogelijk worden gesloten. Zo’n asbeststort vlakbij de stadskern vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Er zijn al genoeg asbestslachtoffers gevallen in onze stad. Meer info: zie https://www.youtube.com/watch?v=McCxp17omHA&t=7s

Op het vlak van openbare dienstverlening gaan we er steeds meer op achteruit. De privatisering van de reinigingsdienst leidt tot meer zwerfvuil in de stad. De factuur van de verwerking wil men doorschuiven naar de man in de straat door de invoering van het Diftar-systeem. Door de oprichting van een zorgnetwerk dreigt ook in de woonzorgcentra de kosten de hoogte in te gaan. Water en elektriciteit worden steeds duurder. De openbare dienstverlening moet terug in handen van de gemeenschap komen om ze betaalbaar te houden.

In het Waasland zal de PVDA zich voor de gemeenteraadsverkiezingen concentreren op Sint-Niklaas. Daar zal ze een actieve en dynamische campagne voeren om te wegen op het beleid. Ze doet een oproep aan iedereen die een authentiek linkse stem wil laten weerklinken in deze stad en zet haar lijst open voor iedereen die daaraan wil meewerken. De PVDA Sint-Niklaas mikt op een volledige lijst. In het najaar plant de partij een nieuwe ledenvergadering waar het verkiezingsprogramma zal worden besproken, de kieslijst wordt voorgelegd en de lijsttrekker wordt aangeduid door de leden.

Voor meer informatie:

Jan Vandeputte

0478690211 / jan.vandeputte@scarlet.be