Open brief van PVDA-Sint-Niklaas aan College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Sint-Niklaas

Kopie aan de voorzitter van MIWA, mevr. C. Geerts.

GEEN DUURDERE VUILNISZAKKEN! GRATIS ZAKKEN VOOR IEDEREEN!

Geachte,

Rond Nieuwjaar kregen de inwoners van Stekene, Sint-Gillis-Waas en Waasmunster een brief in de bus: de vuilniszakken worden daar 0,65€ duurder. Ze kosten nu 1,75€ ipv. 1,1€. Een prijsverhoging met maar liefst 60%. Het is duidelijk dat deze brief is opgesteld door MIWA, want in elke gemeente lees je hetzelfde verhaal. Als reden wordt opgegeven dat de afvalverwerking duurder is geworden. Uit de verslagen van Raad van Bestuur van MIWA blijkt duidelijk dat dit argument niet klopt. Want de kostprijs die MIWA aanrekent aan de gemeentes is niet merkelijk verhoogd. Opvallend is dat in alle gemeenten met de vinger wordt gewezen naar de inwoners zelf: "Jullie leggen geen goede afvalcijfers voor." En "de verhoging van de tarieven zal ons dwingen bewuster met afval om te gaan." Het argument dat de mensen in de gemeentes slecht sorteren klopt niet, want MIWA zit niet boven de norm van wat in de andere gemeentes wordt gesorteerd. Dat staat zwart op wit in de documenten van MIWA zelf. (zie bijlage 1/2)

In Sint-Niklaas worden de prijzen van de vuilzakken (nog) niet verhoogd. Bij de privatisering van de reinigingsdienst heeft u plechtig beloofd dat de tarieven niet zouden stijgen. Wij willen u graag herinneren aan deze belofte en zullen dat blijven doen, zowel in 2015 als in 2016. Niet alleen de PVDA maar met ons zal de ganse Sint-Niklase bevolking er alles aan doen om er voor te zorgen dat de tarieven van de vuilniszakken niet stijgen.

Waarom moeten de prijzen van de vuilniszakken omhoog? Maakt MIWA verlies? Nee, integendeel. In 2013 heeft MIWA meer dan één miljoen euro winst gemaakt. Voor 2014 heeft MIWA 358.000 euro voorzien om terug te storten aan zijn aandeelhouders, de gemeentes. Het verwerken van het huisvuil is niet duurder geworden. Neen, met deze prijsverhoging willen de betrokken gemeentebesturen een verdoken belastingverhoging doorvoeren op de kap van de gewone man. (zie bijlage 2/3)

In zijn argumentatie vergeet MIWA dat de (voeding)industrie een belangrijk rol speelt in het veroorzaken van de afvalberg. Alles wordt individueel verpakt, samen nog eens met een folie errond. En dan maar de burger de schuld geven om voor afval te zorgen. De PVDA is absoluut voor het verminderen van de afvalberg, maar niet door de rekening door te schuiven naar de bevolking. Want voor armen weegt de prijs van de vuilzak veel zwaarder door dan voor de rijken. In een periode waarin de armen nog armer worden door allerlei besparingen op Vlaams en Federaal niveau is het ongepast om ook nog eens de prijs van het

huisvuil duurder te maken. We horen u al zeggen: "De financies van de gemeenten staan onder druk." Dat klopt. Daarom pleit de PVDA al lang voor een drastische herverdeling van de belastingdruk door het invoeren van een vermogensbelasting. Hiermee kan o.a. het gemeentefonds worden versterkt.

Sinds de privatisering van de reinigingsdienst in Sint-Niklaas is de stroom van klachten van de bevolking spectaculair toegenomen. Vroeger was het contact tussen de burger en de vuilnismannen een feit. Problemen werden vaak op het terrein opgelost. Of mensen belden naar het stadhuis als er een probleem was. Vandaag racen de privé-vuilkarren door de straten. De ophalers moeten achter de kar lopen en hebben geen tijd om de mensen te helpen. Resultaat: MIWA moest iemand extra in dienst nemen om de klachten te behandelen. Is deze privatisering beter? Neen. Het duurder maken van vuilniszakken zal ongetwijfeld voor meer zwerfvuil en illegaal storten zorgen. Dat is vandaag al een groot probleem in de Stad. En dat opruimen kost ook geld. (zie bijlage 4) Is het moment niet aangebroken om een grondige evaluatie te maken van de privatisering en moet niet overwogen worden om de reinigingsdienst terug in openbaar beheer te nemen? In afwachting daarvan stelt de PVDA een vierpuntenplan voor om de properheid van de Stad op een drastische manier te verbeteren, zonder de burger op kosten te jagen.

Daarom doet de PVDA vier voostellen:

Geen verhoging van de prijs van de vuilniszakken

Jaarlijks 52 gratis vuilniszakken per gezin in alle gemeentes waarvoor MIWA bevoegd is

De containerparken moeten gratis toegankelijk blijven

Het grofvuil moet opnieuw gratis opgehaald worden

Wij kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Namens de PVDA Sint-Niklaas

Jan Vandeputte

e-mail: jan.vandeputte@scarlet.be

BIJLAGEN:

1 ) http://www.miwa.be/websites/1/uploads/file/verslagen/raadvanbestuur/BV-RVB-20140227.pdf

2 ) http://www.miwa.be/websites/1/uploads/file/verslagen/raadvanbestuur/BV-RVB-20140528.pdf

3 ) http://www.miwa.be/websites/1/uploads/file/verslagen/raadvanbestuur/BV-RVB-20140508.pdf

4 ) http://www.miwa.be/websites/1/uploads/file/verslagen/directiecomite/BV-DC-20140611.pdf