BELASTEND BEELDMATERIAAL MOET LEIDEN TOT SLUITING STORT SVK

Deze ochtend publiceerde de VRT ontluisterende beelden van hoe SVK te werk gaat op het asbeststort te Sint-Niklaas. Zie:http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3001034

Deze beelden geschoten door medewerkers van het comité ASTBESTSTORT DICHT in samenwerking met de PVDA, tonen op een duidelijke manier hoe het asbestafval dat in gesloten verpakkingen wordt aangeleverd, door SVK kapot wordt gebroken om zoveel mogelijk asbest te kunnen storten op een zo klein mogelijke ruimte. Deze werkwijze doet letterlijk (en ook figuurlijk) heel wat stof opwaaien. Dit vormt een groot gevaar voor de werknemers (zonder beschermingsmiddelen duidelijk in beeld) en voor de omwonenden. Deze werkwijze wordt bevestigd door een audio-opname van een getuigenis van een ex-arbeider die regelmatig op het stort moest werken. De PVDA en het Actiecomité eisen dan ook dat de tijdelijke sluiting wordt verlengd en het stort definitief wordt gesloten. Een bedrijf met een dergelijke bedrijfscultuur kan onmogelijk de uitbating van een asbeststort toegewezen krijgen. Toen de beelden aan de Vlaamse Milieu Inspectie werden overgemaakt, vertelden zij ons dat we klacht bij de politie moesten indienen. De politie van Sint-Niklaas verwijst ons dan weer naar de VMI. Wij vragen dat de Minister van Leefmilieu dringend in actie schiet en het asbeststort sluit. Wij vragen ook aan de burgemeester van Sint-Niklaas om gehoord te worden op de openbare commissie rond deze problematiek. Het is onbegrijpelijk dat de directeur van SVK kan spreken en het Actiecomité niet.

Op woensdag 14 juni om 18u30 is een nieuwe persconferentie van het Actiecomité ASBESTSTORT DICHT en de PVDA Sint-Niklaas voorzien. Deze persco zal doorgaan op in café Graanmaat, Markt Sint-Niklaas. Aansluitend is er om 19u30 een actie voor het Stadhuis om te eisen dat de tijdelijke sluiting van het asbeststort van SVK wordt omgezet naar een DEFINITIEVE SLUITING. In het Stadhuis is om 20 uur een openbare commissie van de Gemeenteraad gepland. De actievoerders eisen ook dat het Actiecomité wordt gehoord, gezien ook de directeur van SVK is uitgenodigd. Wat staat er op de agenda van de persco?

Presentatie van vier studies die aantonen dat een perimeter van 500 meter een minimum is voor woningen rond een asbestbron.
Een overzicht van de inbreuken die werden vastgesteld door de Vlaamse Milieu Inspectie en hoe deze consequent werden genegeerd door het Parket, iets wat de directeur van SVK (dhr. Verhaert) blijkbaar vooraf wist, wat we zwart op wit zullen bewijzen. Dit roept heel wat vragen op.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons

Namens de PVDA Sint-Niklaas                  Namens het comité  ASBESTSTORT DICHT

Jef Maes  0477 600 735                             Pieter Heymans  0485 19 98 23