Actiecomité Asbeststort Dicht en PVDA behalen eerste overwinning

Gisteravond kon het actiecomité Asbeststort Dicht zijn visie rond de sluiting van het asbeststort van SVK toelichten op de Commissie van de Gemeenteraad. Pieter Heymans (Actiecomité) en Jef Maes (PVDA) zetten alle bezwaren op een rij. Het was een indrukwekkende lijst van inbreuken op de milieuwetgeving door SVK. Ook professor Nemery (KUL) die ook aanwezig was, was erg duidelijk: “Er kan geen twijfel over bestaan: deze activiteit zou moeten stoppen. Het is waanzinnig om dit asbeststort te laten doorgaan midden in een stad.” Tot ieders verrassing sloten de meerderheidspartijen (NVA, SPA en Groen) zich aan bij het standpunt van het Actiecomité. De Burgemeester kondigde aan dat het stadsbestuur ook gaat voor de sluiting van het stort. De druk vanuit de bevolking is duidelijk zo groot dat het stadsbestuur niet anders meer kan. Vijf maanden van actie, het inzamelen van 1400 handtekeningen door de PVDA, een petitieactie onder de ouders van een nabij liggende schooltje, na tal van onthullingen, heeft het gezond verstand gezegevierd. Het Actiecomité Asbeststort Dicht en de PVDA behalen hiermee een eerste slag thuis. Nu is het belangrijk om door te zetten en de sluiting effectief om te zetten in een besluit van de Bestendige Deputatie, de verantwoordelijke overheid. Het Actiecomité en de PVDA zullen verder actie voeren tot de sluiting effectief wettelijk is afgedwongen. Daarna volgt ook nog de derde stap, nl. de sanering van de site, zodat de omliggende bevolking geen risico meer loopt.

Dit alles toont aan dat actie, gekoppeld aan een sluitend dossier, effectief tot resultaat kan leiden. De geplande actie van het Actiecomité, vrijdag 25 augustus om 18 uur gaat gewoon door. We roepen iedereen op om mee de Markt kleur te geven. Het wordt de actie van de HOOP, waarbij we gezonde longen als symbool van een asbestvrije stad op de markt gaan kleuren. De PVDA en de ouders van de school in de Driegaaienstraat zullen de petities overhandigen aan de Burgemeester met de vraag om effectief en zo snel mogelijk de woorden om te zetten in daden.

Contact: PVDA Sint-Niklaas, Jef Maes 0477 600 735