Pers

Persbericht

Ruim 40 leden van de PVDA-Waasland staken vorig weekend de koppen bij mekaar om zich te bezinnen over de lokale actiepunten voor de komende twee jaar. Na heel wat boeiende tussenkomsten stemden de leden over welke punten ze naar voren willen schuiven volgens het werkingsprincipe straat-raad-straat. De PVDA is er namelijk stellig van overtuigd dat als we wezenlijke zaken willen verbeteren voor de gewone man in de straat, dat we hiervoor op een verstandige manier en actief van onderuit een tegenbeweging moeten uitbouwen en niet moeten rekenen op de goodwill van het stadsbestuur.

Persbericht

Het OCMW van Sint-Niklaas heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een Waas Zorgnetwerk, afgesplitst van het OCMW. Officieel is de reden dat men door schaalvergroting meer middelen kan inzetten. In de praktijk weten we wat dit betekent: besparen op middelen en op personeel, de deur openzetten voor uitbesteding van bepaalde onderdelen aan de privé.

Persbericht

 

Wie wint de Harteklop 2015?

Op zaterdag 23 januari reikt de PVDA Waasland voor de eerste keer een nieuwe prijs uit: de Harteklop 2015. Het is een prijs voor verdienstelijke sociale initiatieven die het afgelopen jaar 'ons hart sneller lieten slaan'. Initiatieven die uitblinken op het vlak van solidariteit in het Waasland. Het publiek kan bepalen wie de prijs wint door te stemmen op één van de drie genomineerde initiatieven die we op deze manier graag in de kijker plaatsen.
 

De genomineerden zijn:

Persbericht

Kopie aan de voorzitter van MIWA, mevr. C. Geerts.

GEEN DUURDERE VUILNISZAKKEN! GRATIS ZAKKEN VOOR IEDEREEN!

Geachte,

Persbericht

PERSBERICHT

 

Peter Mertens op PVDA Nieuwjaarsreceptie Sint-Niklaas

Pagina's