Pers

Persbericht

De oprichting van een stadsbedrijf voor groene energie (SINERGIE) en een zonnepark op het asbeststort van SVK zijn de twee meest opvallende speerpunten van het klimaatplan dat de PVDA vandaag voorstelt en waarmee de partij van Sint-Niklaas een echte klimaattopper wil maken. Maar het klimaatplan omvat heel wat meer.

Persbericht

“Het incident met Doel 1 vorige week is ernstiger dan gedacht”. “Voor het eerst in ons land is er een lek vlakbij de kernreactor.” “Het zal heel moeilijk zijn om dit lek te dichten.” Een kleine greep uit de berichten over het incident bij Doel 1 vorige week. Ondertussen wordt iedereen gerustgesteld: er is nooit gevaar geweest voor de bevolking.

Persbericht

Het asbeststort in Sint-Niklaas gaat dicht. Dat heeft het Provinciebestuur beslist, na tal van acties van het Actiecomité Asbeststort Dicht, samen met de PVDA. Maar daarmee zijn alle asbestproblemen in onze stad nog niet van de baan. Er ligt nog naar schatting 3,7 miljoen ton asbest op daken, in woningen en gebouwen in ons land. En wat doet de overheid? Er is geen ernstig asbest-afbouwplan, noch in Vlaanderen, noch in Sint-Niklaas. De gevaren van asbest worden nog steeds geminimaliseerd.

Persbericht

De PVDA Sint-Niklaas vreest dat enkele tientallen families begin maart hun sociale woning dreigen te moeten verlaten. Aanleiding is een verstrenging van de wetgeving, waardoor een sociale huurder voortaan geen enkele vorm van onroerend eigendom mag hebben. “Als je alle mensen met een beetje spaargeld of die een deel van een huis erven wegduwt uit de sociale woonwijken, dan krijg je een nog sterkere gettovorming”, waarschuwt Jef Maes, lijsttrekker van de PVDA.

Persbericht

Nu de Bestendige Deputatie de procedure in gang heeft gezet tot opheffing van de milieuvergunning van het asbeststort van SVK, lijkt het voor de PVDA Sint-Niklaas hèt moment om vooruit te kijken. Onze stad heeft lang genoeg de stempel van "Asbesthoofdstad van Vlaanderen" gedragen. Daarom heeft de PVDA een gedetailleerd 10-puntenplan uitgewerkt om Sint-Niklaas tegen 2024 om te vormen tot de eerste Asbestveilige Stad van Vlaanderen. Dit plan is gebaseerd op de kennis die we de voorbije maanden hebben opgebouwd via contacten met tal van specialisten.

Persbericht

De asbestproblematiek weekt heel wat emoties los in het Waasland want bijna iedereen kent iemand die aan asbestkanker is gestorven. Tal van mensen willen hun verhaal kwijt. Eén zaak komt steeds naar boven: we willen erkenning en respect voor de slachtoffers. In tal van landen (Frankrijk, Schotland, Australië, enz…) worden monumenten opgericht of herdenkingen gehouden voor de slachtoffers, vaak op initiatief van de overheid. Bij ons blijft het echter muisstil op dit vlak.

Persbericht

Gisteravond kon het actiecomité Asbeststort Dicht zijn visie rond de sluiting van het asbeststort van SVK toelichten op de Commissie van de Gemeenteraad. Pieter Heymans (Actiecomité) en Jef Maes (PVDA) zetten alle bezwaren op een rij. Het was een indrukwekkende lijst van inbreuken op de milieuwetgeving door SVK. Ook professor Nemery (KUL) die ook aanwezig was, was erg duidelijk: “Er kan geen twijfel over bestaan: deze activiteit zou moeten stoppen.

Persbericht

Gisteren tijdens het bezoek van het  actiecomité tegen het asbeststort  en vandaag in de pers  wordt   nogmaals bevestigd dat SVK op en rond het asbeststort de  regels  met voeten treedt en  blijft spelen met de gezondheid van de  bewoners. Opnieuw zijn grondstalen genomen, ook   in de toegangswegen tot het stort,  die  asbest bevatten.

Persbericht

Deze ochtend publiceerde de VRT ontluisterende beelden van hoe SVK te werk gaat op het asbeststort te Sint-Niklaas. Zie:http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3001034

Persbericht

SVK heeft vandaag besloten om zijn asbeststort tijdelijk te sluiten. De PVDA vindt dit niet meer dan logisch gezien de onweerlegbare bewijzen van ernstige vervuiling van de grond op de toegangswegen naar het stort en het risico voor de volksgezondheid. 

Het is een eerste resultaat van de acties van de PVDA en het comité ASBESTSTORT DICHT. 

Pagina's