Nu meer dan ooit: maatregelen en geen politieke spelletjes

De acties van de PVDA en het Actiecomité ASBESTSTORT DICHT zinderen duidelijk na in Sint-Niklaas. Dat het Stadsbestuur nu eindelijk voor de definitieve sluiting van het stort gewonnen is, is het gevolg van zware druk van onderuit. Het is het resultaat van de petitieactie van de PVDA (1400 handtekeningen), de petitie van de ouders van de Broederschool in de Driegaaienstraat, de acties van het Actiecomité, een gedegen dossier dat door professor Nemery (KUL) met “grote onderscheiding” werd bekroond, de ruchtbaarheid in de media enz…

Dat het kartel SPA-Groen nu uiteenspat bewijst dat de kritiek van Actiecomité en de PVDA over de slechte aanpak van het stadsbestuur terecht was. Deze situatie van gekibbel binnen het Stadsbestuur mag echter niet leiden tot niets doen en een spelletje zwarte piet spelen.Wij vragen nu meer dan ooit dat het Stadsbestuur (NVA, SPA, Groen) onmiddellijk duidelijke stappen zet om de Bestendige Deputatie tot snelle sluiting te bewegen. Met de recente onthullingen mag men zich niet langer wegsteken achter procedures maar moet de overheid snel handelen. Het gaat nu niet meer alleen over een asbeststort dat zich in een woongebied bevindt. Het is nu ook een gifstort gebleken waar SVK kankerverwekkende stoffen en zware metalen heeft gestort met ernstige risico’s voor de volksgezondheid. Een snelle sluiting dringt zich op. Maar ook de sanering van de site moet dringend op de agenda worden geplaatst door het Stadsbestuur (NVA, SPA, Groen).

De aanpak van het dossier rond het asbeststort is duidelijk geen accident de parcours binnen dit stadsbestuur. Het staat symbool voor het failliete beleid in onze stad. Denken we aan de privatisering van de reinigingsdienst, de oprichting van een zorgbedrijf, de aanpak rond de Stationsbuurt enz… Allemaal dossiers waar het Stadsbestuur (NVA, SPA en Groen) met vuur een  neoliberaal besparingsbeleid heeft verdedigd.

Maar er is een nieuwe onderstroom ontstaan in onze stad en daarin heeft de PVDA een belangrijke rol gespeeld. Deze onderstroom verder versterken lijkt ons van cruciaal belang om er voor te zorgen dat er een frisse wind waait in Sint-Niklaas, dat de dromen van de bevolking worden gerealiseerd en dat we een “Stad op Mensenmaat” opbouwen.