Persbericht

De PVDA Sint-Niklaas vreest dat enkele tientallen families begin maart hun sociale woning dreigen te moeten verlaten. Aanleiding is een verstrenging van de wetgeving, waardoor een sociale huurder voortaan geen enkele vorm van onroerend eigendom mag hebben. “Als je alle mensen met een beetje spaargeld of die een deel van een huis erven wegduwt uit de sociale woonwijken, dan krijg je een nog sterkere gettovorming”, waarschuwt Jef Maes, lijsttrekker van de PVDA.

Fotoreportage

Op de nieuwjaarsreceptie van de PVDA Waasland in Sint-Niklaas keek lijsttrekker Jef Maes vol zelfvertrouwen vooruit naar 2018. Voor een enhousiast publiek trapte hij de kiescampagne richting gemeenteraadsverkiezingen helemaal af: 

Beste vrienden, kameraden,

Persbericht

Nu de Bestendige Deputatie de procedure in gang heeft gezet tot opheffing van de milieuvergunning van het asbeststort van SVK, lijkt het voor de PVDA Sint-Niklaas hèt moment om vooruit te kijken. Onze stad heeft lang genoeg de stempel van "Asbesthoofdstad van Vlaanderen" gedragen. Daarom heeft de PVDA een gedetailleerd 10-puntenplan uitgewerkt om Sint-Niklaas tegen 2024 om te vormen tot de eerste Asbestveilige Stad van Vlaanderen. Dit plan is gebaseerd op de kennis die we de voorbije maanden hebben opgebouwd via contacten met tal van specialisten.

Fotoreportage

Afgelopen zondag, 12 november 2017, organiseerde PVDA Sint-Niklaas de eerste herdenking voor asbestslachtoffers van het Waasland. Er was een serene plechtigheid voorzien waarvoor een tachtigtal deelnemers aanwezig waren. Te gast waren een waaier van sprekers waaronder: Trees Heirbaut, Johan de Vos, Jan Vandeputte, Pieter Heymans, Eric Jonckheere en Jef Maes. Ook muzikaal werden er voordrachten gedaan door Tom De Rocker en André Wauters.

Persbericht

De asbestproblematiek weekt heel wat emoties los in het Waasland want bijna iedereen kent iemand die aan asbestkanker is gestorven. Tal van mensen willen hun verhaal kwijt. Eén zaak komt steeds naar boven: we willen erkenning en respect voor de slachtoffers. In tal van landen (Frankrijk, Schotland, Australië, enz…) worden monumenten opgericht of herdenkingen gehouden voor de slachtoffers, vaak op initiatief van de overheid. Bij ons blijft het echter muisstil op dit vlak.

Nieuws

De acties van de PVDA en het Actiecomité ASBESTSTORT DICHT zinderen duidelijk na in Sint-Niklaas. Dat het Stadsbestuur nu eindelijk voor de definitieve sluiting van het stort gewonnen is, is het gevolg van zware druk van onderuit. Het is het resultaat van de petitieactie van de PVDA (1400 handtekeningen), de petitie van de ouders van de Broederschool in de Driegaaienstraat, de acties van het Actiecomité, een gedegen dossier dat door professor Nemery (KUL) met “grote onderscheiding” werd bekroond, de ruchtbaarheid in de media enz…

Fotoreportage

De PVDA kleurde vrijdag 25 augustus mee twee gigantische longen in tegen het asbeststort. De actie werd georganiseerd door buurtcomité asbeststort dicht. Het inkleuren werd zeer goed ontvangen door de deelnemers, zowel jong als oud kleurde uitbundig mee.

Persbericht

Gisteravond kon het actiecomité Asbeststort Dicht zijn visie rond de sluiting van het asbeststort van SVK toelichten op de Commissie van de Gemeenteraad. Pieter Heymans (Actiecomité) en Jef Maes (PVDA) zetten alle bezwaren op een rij. Het was een indrukwekkende lijst van inbreuken op de milieuwetgeving door SVK. Ook professor Nemery (KUL) die ook aanwezig was, was erg duidelijk: “Er kan geen twijfel over bestaan: deze activiteit zou moeten stoppen.

Persbericht

Gisteren tijdens het bezoek van het  actiecomité tegen het asbeststort  en vandaag in de pers  wordt   nogmaals bevestigd dat SVK op en rond het asbeststort de  regels  met voeten treedt en  blijft spelen met de gezondheid van de  bewoners. Opnieuw zijn grondstalen genomen, ook   in de toegangswegen tot het stort,  die  asbest bevatten.

Persbericht

Deze ochtend publiceerde de VRT ontluisterende beelden van hoe SVK te werk gaat op het asbeststort te Sint-Niklaas. Zie:http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3001034