Persbericht

De PVDA neemt samen met honderden Sint-Niklazenaren met stijgende verbazing en verontwaardiging kennis van de recente onthullingen over de asbestvervuiling in onze stad. Volgens de directeur van SVK wordt dit nu 'gehypet'.

Hoe cynisch kan je zijn. In 2016 registreerde het asbestfonds 292 slachtoffers in Sint-Niklaas. Hiermee zitten we in dezelfde categorie als Kapelle -op-den-Bos, dė asbestgemeente van ons land.

Persbericht

Ruim 40 leden van de PVDA-Waasland staken vorig weekend de koppen bij mekaar om zich te bezinnen over de lokale actiepunten voor de komende twee jaar. Na heel wat boeiende tussenkomsten stemden de leden over welke punten ze naar voren willen schuiven volgens het werkingsprincipe straat-raad-straat. De PVDA is er namelijk stellig van overtuigd dat als we wezenlijke zaken willen verbeteren voor de gewone man in de straat, dat we hiervoor op een verstandige manier en actief van onderuit een tegenbeweging moeten uitbouwen en niet moeten rekenen op de goodwill van het stadsbestuur.

Persbericht

Het OCMW van Sint-Niklaas heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een Waas Zorgnetwerk, afgesplitst van het OCMW. Officieel is de reden dat men door schaalvergroting meer middelen kan inzetten. In de praktijk weten we wat dit betekent: besparen op middelen en op personeel, de deur openzetten voor uitbesteding van bepaalde onderdelen aan de privé.

Nieuws

Wijkgezondheidscentrum De Vlier wint de Harteklop 2016!!
Op zaterdag 21 januari reikte de PVDA Waasland de tweede Harteklop Prijs uit op zijn Nieuwjaarsreceptie. Drie initiatieven, allemaal hoopvolle projecten die de solidariteit in onze regio versterken, waren genomineerd: Wijkgezondheidscentrum De Vlier omwille van de jarenlange inzet voor kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg, vzw Westerbuurt Herleeft voor haar intensieve buurtwerken en de BBTK-Delegatie van Delhaize Sint-Niklaas voor haar strijd voor een betere personeelsbezetting.

Nieuws

Op zaterdag 21 januari 2017 reikt de PVDA Waasland de Harteklop 2016 uit. Het is een prijs voor verdienstelijke sociale initiatieven die het afgelopen jaar 'ons hart sneller lieten slaan'. Initiatieven die uitblinken op het vlak van solidariteit in het Waasland. Jij kan bepalen wie de prijs wint door te stemmen op één van de drie genomineerde initiatieven die we op deze manier graag in de kijker plaatsen.

Nieuws

Op zaterdag 23 januari reikte de PVDA Waasland voor de eerste keer de Harteklop Prijs uit op zijn Nieuwjaarsreceptie.

Persbericht

 

Wie wint de Harteklop 2015?

Op zaterdag 23 januari reikt de PVDA Waasland voor de eerste keer een nieuwe prijs uit: de Harteklop 2015. Het is een prijs voor verdienstelijke sociale initiatieven die het afgelopen jaar 'ons hart sneller lieten slaan'. Initiatieven die uitblinken op het vlak van solidariteit in het Waasland. Het publiek kan bepalen wie de prijs wint door te stemmen op één van de drie genomineerde initiatieven die we op deze manier graag in de kijker plaatsen.
 

De genomineerden zijn:

Persbericht

Kopie aan de voorzitter van MIWA, mevr. C. Geerts.

GEEN DUURDERE VUILNISZAKKEN! GRATIS ZAKKEN VOOR IEDEREEN!

Geachte,

Persbericht

PERSBERICHT

 

Peter Mertens op PVDA Nieuwjaarsreceptie Sint-Niklaas

Nieuws


Verschillende vakbonden protesteerden dinsdag 23/09/2014 in Brussel tegen de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois. Ook in Sint-Niklaas vertrok die ochtend een delegatie richting de hoofdstad. De vakbonden zijn het niet eens met d...e besparingsplannen, die volgens hen vooral de werkende mensen en de gezinnen zullen treffen. De actievoerders willen een verlengstuk breien aan 'Hart voor hart', het burgerinitiatief dat op poten werd gezet tegen de besparingsplannen.